Over ons

Pand_webIedereen kan wel eens wat hulp, ondersteuning of een luisterend oor gebruiken. Vrijwilligers zetten zich via ons in, als aanvulling op de professionele zorg, als een luisterend oor, een kopje koffie, gezelschap op een terrasje en tijd en aandacht om leuke en moeilijke dingen te doen. Vaak zijn het juist deze contacten die bijdragen aan het geluksgevoel en de kwaliteit van iemands leven.

De Vrijwillige HulpDienst werkt al jaren met maatjes, vrijwilligers die zich een tijd lang in een 1-op-1 contact inzetten voor een ander door een ‘maatje’ voor ze te zijn. Het maatje ondersteunt en begeleidt de hulpvrager om meer betrokken te (kunnen) zijn bij de maatschappij, bij het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Veel hulpvragers voelen zich eenzaam en daar kun je als maatje verandering in brengen.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel hulpvragers als vrijwilligers zich thuis voelen. Onze slogan is dat we 200% maatwerk leveren. 100% zorg voor de hulpvragers én 100% zorg voor de vrijwilliger!

VHD Eindhoven is gebaseerd op vrijwilligerswerk, maar wel onder professionele begeleiding. Onze vrijwilligers krijgen altijd de ondersteuning, scholing en aandacht die ze nodig hebben én die ze ook zeker verdienen.