Werken bij de VHD

De coördinatoren van de Vrijwillige HulpDienst coördineren één of meerdere maatjesprojecten. Ze dragen zorg voor werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers en organiseren scholings- en intervisiebijeenkomsten.

Met hulpvragers voeren ze intake- en evaluatiegesprekken. Daarnaast leveren coördinatoren een belangrijke bijdrage aan de (methodiek)-ontwikkeling van de maatjesproject(en) en leggen verbindingen met hulpverleningsorganisaties.

Je bent als coördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling en continuïteit van je eigen project en de beleidsmatige verslaglegging richting subsidieverstrekkers.

Coördinatoren hebben (minimaal) een sociaal- agogische HBO-opleiding afgerond. En affiniteit met vrijwilligers en ervaring met de doelgroep en met het betreffende werkveld. Ze kennen de sociale kaart en kunnen goed plannen, organiseren en communiceren.

Wil je een open sollicitatie sturen, stuur deze dan per e-mail naar info@vhd-eindhoven.nl.

Voor actuele vacatures klik hier

team-5638-4