Steun ons

De VHD steunen?

Mocht u de VHD willen steunen, middels een gift, donatie of anderszins, kunt u terecht bij de Stichting Vrienden van de Vrijwillige HulpDienst.

De Stichting Vrienden van de Vrijwillige HulpDienst stelt zich ten doel:
– het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van de Stichting Vrijwillige HulpDienst
– het verlenen van materiele en immateriele steun aan de Stichting Vrijwillige HulpDienst

Logo_VHD_vriendenvan_v3

Contactpersoon:

Cor ten Hove

Voor verdere informatie, klik hier .

Bij een schenking door particulieren kan de fiscus u en ons helpen door een aanzienlijk belastingvoordeel.
De VHD en de Vrienden van de VHD zijn beiden een door de belastingdienst erkende ANBI.

anbi%20logo

Publicaties

Jaarrekening VHD 2016